Bắc Ninh tuyên truyền Luật Người cao tuổi và “Tháng hành động vì trẻ em năm 2013”

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/5/2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 149/STTTT- BCXB chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Người cao tuổi và “Tháng hành động vì trẻ em năm 2013”.


Lãnh đạo Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh trao quà cho người cao tuổi.

Theo đó, các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện những nội dung trọng tâm sau: mở các chuyên mục, chuyên trang, dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền về những nội dung cơ bản, trọng tâm của Luật Người cao tuổi; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như sự quan tâm của toàn xã hội đối với người cao tuổi; giới thiệu những mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi điển hình trên địa bàn tỉnh; thực hiện tuyên truyền hiệu quả các ngày kỷ niệm quan trọng như: Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5), ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10)…
 
Ngoài ra, công văn trên cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực tuyên truyền “Tháng hành động vì trẻ em năm 2013”, từ ngày 01/6 đến ngày 30/6 với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo”.
 

Hữu Thắng - Sở TT&TT Bắc Ninh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)