Đoàn công tác Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm đồng thăm và làm việc với các huyện phía nam của tỉnh

(Mic.gov.vn) - Nằm trong chương trình triển khai các hoạt động thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông, đặc biệt là tình hình triển khai thực hiện phần mềm văn phòng điện tử (eoffice) ở địa phương, từ ngày 14 và 16/5/2013, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại thành phố Bảo Lộc và các huyện phía nam của tỉnh Lâm Đồng.


Đoàn công tác của Sở TT&TT Lâm Đồng làm việc với địa phương.

Tại các địa phương này, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát việc khai thác hộp thư điện tử công vụ theo quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân  tỉnh; tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử của địa phương; hoạt động của các đài truyền thanh, truyền hình huyện và chất lượng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia…
 
Theo báo cáo của các địa phương, thời gian qua, việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước đặc biệt là cải cách hành chính được quan tâm, bước đầu đã mang lại một số kết quả như: nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đúng luật, minh bạch, nhanh chóng, kịp thời, chính xác; việc sử dụng phần mềm văn phòng điện tử (eOffice) đã giúp cho việc thông báo và cập nhật thông tin nhanh chóng, giúp lãnh đạo đơn vị trong công tác quản lý, điều hành… Bên cạnh đó, các đài phát thanh truyền hình huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở được triển khai khá hiệu quả, các điểm Bưu điện văn hóa xã, thư viện đã phát huy tốt vai trò cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông, đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc tại địa phương.
 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Viết Vân đánh giá cao sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo các huyện và thành phố Bảo Lộc trong việc kết nối hạ tầng công nghệ thông tin chung giữa khối đảng và khối chính quyền ở các địa phương. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì, khai thác tối đa các chức năng của hệ thống văn phòng điện tử (eOffice) phục vụ công tác quản lý tại địa phương; tiếp tục rà soát, đăng ký khai báo sử dụng chữ ký số cho tập thể, cá nhân còn thiếu để gửi về Sở Thông tin và Truyền thông; rà soát và nhắc nhở cán bộ công chức không được dùng địa chỉ điện tử Yahoo, Gmail….để giao dịch và trao đổi công việc trong thực thi công vụ. Đối với thành phố Bảo Lộc cần triển khai xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương giai đoạn 2013-2015 và  định hướng 2020
 
Trong nửa cuối tháng 5/2013 đoàn công tác của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng sẽ tiếp tục làm việc với các huyện, thành phố còn lại trong tỉnh với các nội dung như trên.
      
 

Diệu Huyền - Sở TT&TT Lâm Đồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)