Kon Tum, nhiều website rỗng

(Mic.gov.vn) - Hiện nay, hầu hết các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều đã có website - kênh thông tin điện tử riêng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít các website của các sở ngành của tỉnh ở trong tình trạng đóng băng, thông tin cập nhật nghèo nàn, chậm, hoặc ở mức cung cấp thông tin đơn thuần, gây tình trạng lãng phí kênh thông tin điện tử.


Website của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

Để đẩy mạnh cải cách hành chính và tiến tới mục tiêu chính phủ điện tử, việc lập website là cần thiết và tất yếu. Phong trào lập cổng điện tử hoặc website trong các cơ quan nhà nước rộ lên từ vài năm nay. Kinh phí xây dựng website được lấy từ ngân sách địa phương hay được hỗ trợ từ chương trình 112 của Chính phủ với số tiền không nhỏ. Riêng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã có 25 website của các sở, ngành được liên kết.
 
Thời gian qua, một số sở ngành như Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Công thương có rất nhiếu cố gắng khi đưa thông tin lên mạng. Gần đây, ngày 5/4/2013 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 510/QĐ-SKHĐT kiện toàn Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử của đơn vị. Dù vẫn còn nhiều hạn chế và ở mức độ đơn giản, nhưng trang thông tin chính thức của các sở trên là địa chỉ mà người dùng có thể tham khảo tìm kiếm một dịch vụ công. Điều này càng có ý nghĩa trong hoàn cảnh hiện nay khi trình độ sử dụng máy tính của người dân ở tỉnh còn chưa cao và cơ sở hạ tầng truyền thông còn chưa thật tốt.
 
Tuy nhiên, ngoài các website của các sở nói trên thì còn nhiều trang thông tin điện tử hoặc website của các sở, ngành khác của tỉnh chưa trở thành phương tiện hỗ trợ đắc lực cho công cuộc cải cách hành chính và ngược lại, đã bị lãng phí một cách đáng tiếc.
 
Theo phản ảnh của nhiều doanh nghiệp, việc tìm kiếm thông tin trên các website của các sở, ngành trong tỉnh rất khô khan, nghèo nàn. “Rỗng” nhất là website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Còn website của Sở Tài chính, Sở Tư pháp cũng có nhiều trang mạng “rỗng” không có thông tin, có chăng chỉ giới thiệu một số thông tư liên tịch liên ngành. Trang thông tin của Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cũng không khá gì hơn vỏn vẹn vài thông tin khá cũ; trang thông tin của Thanh tra tỉnh thì lấy từ những thông tin của Trung ương để lấp các trang mạng… khiến người tìm kiếm thông tin hết sức thất vọng… Hầu hết, các website hành chính hiện nay của các sở ngành trong tỉnh chỉ mới thực hiện chức năng sơ đẳng nhất là đưa thông tin đơn thuần, nhưng còn nghèo nàn, không đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người dân, chưa có trang web nào nâng lên ở cấp độ cao hơn như giao tiếp với người dân (interactive) và giao dịch trực tuyến (online). Thông tin về dịch vụ công trực tuyến không được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời khi có sự thay đổi. Sự thiếu quan tâm, chăm sóc các trang mạng của các sở ngành này đã khiến các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cảm nhận kém lạc quan hơn về cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian vừa qua. Phải chăng, đây cũng là một nguyên nhân khiến vị thứ xếp hạng về chỉ số PCI năm 2012 của tỉnh tụt xuống 15 bậc so với năm 2011 (59/63 tỉnh, thành phố)?
 
Theo Nghị định 43/2011 của Chính phủ thì cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đảm bảo những thông tin chủ yếu như: thông tin giới thiệu; tin tức, sự kiện về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan; thông tin chỉ đạo, điều hành; thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan... Vì vậy, cần có sự quan tâm của cơ quan chủ quản, nhất là người đứng đầu. Sự quan tâm đó, trước hết phải xây dựng cho được Quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử. Các website của các sở ngành phải là một công cụ để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội giao dịch với các cơ quan Nhà nước thông qua môi trường điện tử một cách thuận lợi và minh bạch. Các trang thông tin điện tử phải mở ra một kênh trao đổi thông tin hữu ích, tạo hạ tầng cho phát triển các dịch vụ công trực tuyến, thông qua đó góp phần tăng cường hiệu quả trong các hoạt động của chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, kích thích phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
 

Lê Sang

Sở TTTT Kon Tum

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)