Nghệ An họp Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 2/5/2013, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An họp để đánh giá kết quả năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.


Năm 2012, Ban chỉ đạo đã triển khai thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; Tổ chức việc thực hiện ứng dụng phần mềm phục vụ quản lý, điều hành tại các sở, ban, ngành; Ứng dụng các hệ thống thông tin điện tử của tỉnh; Triển khai các dịch vụ công cấp 3 trên Cổng thông tin điện tử; Xây dựng các quy hoạch, đề án, dự án về ứng dụng và phát triển CNTT; Tổ chức kiểm tra việc ứng dụng CNTT và triển khai các dự án về CNTT tại các đơn vị.

Hiện nay, các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị đã kiện toàn tổ chức bộ máy về CNTT tại các đơn vị, 34/47 đơn vị đã thành lập Ban biên tập chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức cung cấp thông tin lên cổng; Thành lập Cổng Thông tin điện tử của tỉnh trên cơ sở phòng quản trị Cổng thông tin điện tử của Trung tâm CNTT-TT. Ứng dụng các phần dùng chung ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm, đưa vào sử dụng hiệu quả; Hệ thống giao ban trực tuyến đã được khai thác nâng cao hiệu quả trong việc chỉ đạo, điều hành trực tuyến, nhanh chóng, kịp thời; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh cập nhật tin bài, ảnh, theo dõi xử lý sự cố kịp thời đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục trên Internet 24/24h hàng ngày…

Tuy nhiên, việc kiểm tra, đôn đốc của Ban chỉ đạo đối với các đơn vị trong việc thực hiện các văn bản của tỉnh chưa được thường xuyên; Việc ứng dụng các phần mềm quản lý, điều hành của các đơn vị đưa vào vận hành thiếu tích cực nên kết quả còn hạn chế.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đồng thời đề xuất các kiến nghị để Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Năm 2013, Ban chỉ đạo Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tổ chức công bố, triển khai Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan quản lý Nhà nước. Thống nhất việc tham gia cổng cấp 2 trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Tập trung chỉ đạo các đơn vị trong việc đẩy mạnh sử dụng hệ thống Thư công vụ của tỉnh. Xây dựng chính sách hỗ trợ cho cán bộ CNTT ở các cấp, các ngành của tỉnh. Ứng dụng phần mềm nguồn mở một cửa điện tử thí điểm tại các đơn vị Văn phòng UBND tỉnh, Sở TTTT và Sở KHCN trước tháng 6.
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban chỉ đạo Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong năm 2012, thành lập được Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoạt động có hiệu quả. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn Ban chỉ đạo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình.
 

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)