Yên Bái: Giao ban các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông Quý I/2013

(Mic.gov.vn) - Ngày 24/4/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2013 và triển khai công tác trong thời gian tới.


Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động trên địa bàn, lãnh đạo các phòng chức năng của sở Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 7 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông gồm: Viễn thông Yên Bái, Chi nhánh Viettel Yên Bái, chi nhánh Mobif one Yên Bái, Văn phòng Đại diện Vinaphone Yên Bái, Bưu điện tỉnh, Bưu chính Viettel tại Yên Bái; Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc tại Yên Bái.

Quý I/2013, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng mạng lưới bưu chính, viễn thông vẫn tiếp tục phát triển. Chất lượng dịch vụ bưu chính, chuyển phát tiếp tục được duy trì và đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức và cá nhân. Tỷ lệ bưu gửi, hàng gửi đạt chỉ tiêu về thời gian chuyển phát toàn trình từ 80-98%, đạt chỉ tiêu về an toàn 98%. Số xã có báo đến trong ngày 156/159 xã.

Các loại hình dịch vụ viễn thông ngày càng đa dạng đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân, chất lượng dịch vụ tốt. Tổng số thuê bao di động (thuê bao trả trước và trả sau) tăng trên 18 nghìn thuê bao. Thuê bao cố định giảm nhiều do nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại cố định của khách hàng ngày càng giảm, do sự tăng trưởng của các lựa chọn dịch vụ thay thế như điện thoại di động và VoIP.

Tổng số thuê bao điện thoại các loại trên toàn tỉnh đến hết tháng 3/2013 đạt 591.879 thuê bao trong đó thuê bao cố định là 30.947 thuê bao, thuê bao di động (trả trước và trả sau) là 560.932 thuê bao. Mật độ điện thoại đạt 78 điện thoại/100 dân. Toàn tỉnh có 138 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet.

Thông tin liên lạc được đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan Đảng, chính quyền các cấp; đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.

Mạng lưới của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động ổn định, chất lượng phục vụ tốt, tổng doanh thu đạt trên 110 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương trên 7 tỷ đồng.

Quý I, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn an ninh thông tin; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, xây dựng phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông, cung cấp dịch vụ nhằm góp phần tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

Đặc biệt, trong năm 2012, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và sự phối hợp của các ban ngành, cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực xây dựng kế hoạch, triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc góp phần phục vụ tốt công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, các cuộc diễn tập và các nhiệm vụ khác trong năm 2012.

Để hoạt động bưu chính, viễn thông phát triển hơn trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ Đảng, chính quyền và nhân dân, phục vụ cho công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Phấn đấu thi đua, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch mà Tập đoàn, Tổng công ty giao cho.

Các doanh nghiệp bưu chính cần nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới cơ chế chính sách, tinh gọn bộ máy, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng dịch vụ ở các đơn vị trực thuộc, tập trung xây dựng điểm bưu điện văn hoá xã, đặc biệt là các xã điểm nông thôn mới.

Các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hoá mạng dịch vụ viễn thông, khai thác hiệu quả các thiết bị hiện có, đảm bảo an toàn thông tin truyền dẫn. Trong thực hiện sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm pháp luật về lĩnh vực viễn thông, đảm bảo chế độ báo cáo, sử dụng hiệu quả các thiết bị viễn thông phòng chống bão lũ. Đảm bảo thị trường viễn thông trên địa bàn phát triển lành mạnh.
 

Hiền Trang

Trung tâm CNTT&TT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)