Khai trương Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/01/2013, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ khai trương và chính thức đưa vào sử dụng Cổng thông tin đối ngoại tại địa chỉ http://www.doingoailaocai.vn. Cổng thông tin đối ngoại có vai trò, sứ mệnh cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh, phản bác thông tin sai lệch gây bất lợi, thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế, góp phần “Kết nối Lào Cai với thế giới”.


Lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành nhấn nút khai trương Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai.

Tới dự lễ khai trương có đồng chí Doãn Văn Hưởng - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.

Với một tỉnh miền núi biên giới, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm tới công tác thông tin đối ngoại. Cổng thông tin đối ngoại chính thức được đưa vào sử dụng là một trong những hoạt động nổi bật nhằm triển khai Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Doãn Văn Hưởng- Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: “Lào Cai là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng cổng thông tin đối ngoại để đáp ứng yêu cầu thông tin, quảng bá hình ảnh Lào Cai ra nước ngoài. Đây là một trong những nỗ lực to lớn của UBND tỉnh trong việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, phù hợp với lộ trình phát triển chính phủ điện tử. Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai sẽ đem lại tiện ích cho người dân, gắn bó mật thiết với nhiều bộ, ngành, đơn vị, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai ra thế giới”.

Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai gồm 13 kênh tin chính với gần 30 kênh chuyên đề thể hiện trên giao diện trang chủ, gồm: Giới thiệu; Tin tức – Sự kiện; Hợp tác quốc tế; Chính sách đối ngoại; Biển đảo – Biên giới; Bản sắc Lào Cai; Thông tin kinh tế - xã hội; Thông cáo báo chí; Ấn tượng Lào Cai; Người phát ngôn; Người Việt ở nước ngoài; Văn bản pháp quy; Ấn phẩm thông tin đối ngoại đã góp phần tạo nên bức tranh tổng thể về Lào Cai với những sắc màu nổi bật nhất, những thành tựu đáng tự hào để giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế.

Cổng có giao diện trình bày thân thiện, khoa học và đảm bảo mỹ thuật hài hòa, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, tạo sự thuận tiện cho người sử dụng. Hệ thống quản trị được phân quyền chặt chẽ, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu quản trị và quy trình bảo mật, an toàn dữ liệu.

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu của thông tin đối ngoại trong tình hình mới, UBND tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển Cổng thông tin đối ngoại thêm 2 ngôn ngữ Trung và Anh. Nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại để đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền cho bạn bè quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của tỉnh Lào Cai. Chủ động cung cấp thông tin và kết hợp hài hòa thông tin đối ngoại với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa để phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia./.
 

Anh Tâm - Tuấn Anh

Sở TT&TT Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)