Yên Bái: Doanh nghiệp bưu chính chuyển phát trong quý 4/2012 nộp ngân sách tăng 218% so với cùng kỳ 2011

(Mic.gov.vn) - Trong quý 4 năm 2012 các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt tổng doanh thu phát sinh 9.383 triệu đồng. Nộp ngân sách địa phương 489 triệu. Sản lượng, dịch vụ bưu chính truyền thống đạt 138%, dịch vụ chuyển phát nhanh đạt 103%, dịch vụ phát hành báo chí đạt 81%, Dịch vụ Tài chính Bưu chính đạt 91% so với vùng kỳ năm 2011. Do sản lượng dịch vụ tăng nên doanh thu của các doanh nghiệp cũng tăng 128%. Nộp ngân sách nhà nước tăng 218% so với vùng kỳ năm 2011.


Với mục tiêu phấn đấu đạt kế hoạch cao trong quý IV các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như chú trọng việc ứng dụng CNTT vào dịch vụ chuyển phát nhanh. Công tác hậu chăm sóc khách của 2 doanh nghiệp (Trung tâm giao dịch Hợp nhất tại Yên Bái và công ty CP bưu chính Viettel tại Yên Bái). Với Bưu Điện tỉnh, tập trung phát triển dịch vụ bảo hiểm PTI đang được hỗ trợ cơ chế từ công ty chủ dịch vụ; quảng bá, giới thiệu sâu rộng đến khách hàng về dịch vụ truyền hình AVG; tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng; tiếp cận khách hàng để huy động dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện; tính toán phân phối thu nhập với tiêu chí chất lượng và hiệu quả công việc gắn liền với thù lao một cách hợp lý cho người lao động.

Triệu Kim Lan

Sở TT&TT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)