Sở TT&TT Quảng Nam: Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý cán bộ công chức – viên chức tỉnh

(Mic.gov.vn) - Nhằm mục tiêu tin học hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, sáng ngày 18/12, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi tập huấn sử dụng “Hệ thống quản lý Cán bộ - Công chức - Viên chức tỉnh Quảng Nam” cho hơn 100 cán bộ của 30 Sở, ban, ngành và 18 huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Hồ Quang Bửu – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Bùi Công Hai- Phó giám đốc Sở Nội đã đến dự.


Hệ thống quản lý Cán bộ - Công chức - Viên chức là sản phẩm được áp dụng và triển khai sau khi đưa vào thử nghiệm thành công công trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh”. Với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu chung về cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, hệ thống này đảm bảo đồng nhất dữ liệu tại tất cả các cơ quan đơn vị tham gia, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu báo cáo, thống kê theo các biểu mẫu, báo cáo về quản lý cán bộ công chức viên chức theo quy định của Bộ Nội vụ, tăng cường được khả năng quản lý nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn tỉnh, phục vụ cho việc quản lý hơn 33.000 cán bộ công chức, viên chức hiện nay.
 

Thùy Dung

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)