Sở Thông tin và Truyền Thông Quảng Ngãi bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/12/2012, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn  tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước.


Dự khai mạc khóa học có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, ông Võ Duy Thanh – Hiệu phó trường cao đẳng Công nghệ thông tin hứu nghị Việt – Hàn; bà Đỗ Thị Thảo Hiền – Giảng viên của Cục ứng dụng CNTT, lớp học tổ chức từ ngày 18 đến ngày 23/12/2012 cho cán bộ, chuyên viên của các Sở Ban ngành, UBND các Huyện, Thành phố.

Khóa học gồm có 2 học phần theo chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, cụ thể: học phần 1 gồm các chuyên đề: Tổng quan về mô hình xác định giá trị nỗ lực làm phần mềm nội bộ; Lập hồ sơ mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ; Phương pháp xác định giá trị giờ công H; Phương pháp tính toán xác định giá trị phần mềm. Học phần 2 gồm các chuyên đề: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư dự án ứng dụng CNTT; Phương pháp xác định định mức, đơn giá trong ứng dụng CNTT; Phương pháp xác định dự toán đầu tư ứng dụng CNTT. Sau mỗi học phần học viên sẽ cùng nhau thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm và sau đó thi từng học phần.

Đây là chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về quản lý đầu tư dự án công nghệ thông tin cho các cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi theo khung hướng dẫn và định lượng của Bộ TT&TT. Mục tiêu của khóa học là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT; Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tham gia các hoạt động liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng CNTT. Các học viên sau khi hoàn thành chương trình học, đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận trường cao đẳng Công nghệ thông tin hứu nghị Việt – Hàn.

Theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các tổ chức, cá nhân gồm: ban quản lý dự án; tổ chuyên gia xét thầu; giám sát thi công và các đối tượng có liên quan phải có đủ điều kiện năng lực (gồm có 03 giấy chứng nhận, phù hợp với từng nhiệm vụ gồm: Lập và quản lý dự án; Lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT và Giám sát thi công) theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.

Bá Lâm

Sở TT&TT Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)