Quảng Nam: Bình xét thi đua công tác năm 2012 đối với các Đài Truyền thanh-Truyền hình, phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, thành phố

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam đã thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra, chấm điểm, bình xét thi đua công tác năm đối với các Đài Truyền thanh- Truyền hình, phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, các Đài, Phòng VHTT cấp huyện trong tỉnh được phân chia thành 4 cụm thi đua của đồng bằng và miền núi với các tiêu chí chấm điểm, bình xét, gồm: công tác tham mưu; công tác tuyên truyền; xây dựng các điều kiện phục vụ công tác tuyên truyền; và một số lĩnh vực khác như: đội ngũ cán bộ, công nhân viên đảm bảo về số lượng, cơ cấu đào tạo và năng lực chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Đài, Phòng VHTT xây dựng website…

Thông qua đợt kiểm tra, chấm điểm, bình xét thi đua công tác năm đối với các Đài, Phòng VHTT huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm ghi nhận công lao, động viên khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước; qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng của địa phương.
 
Đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra các đơn vị phía Bắc trong 2 ngày 13-14/2012. Theo Kế hoạch, Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành tiến hành họp tại Sở ngày 18/12/2012 để đánh giá kết quả kiểm tra và bỏ phiếu suy tôn đơn vị nhất, nhì các Cụm, đồng thời đề nghị cấp trên khen thưởng các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2012./.
 

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)