Long An: Hội nghị trực tuyến về an toàn thông tin số trong cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2012

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 29/11/2012, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với “Chuyên đề về công tác đảm bảo an toàn thông tin số cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2012”. Hội nghị được thực hiện trực tuyến từ Văn phòng UBND tỉnh với 15 điểm cầu là thành phố Tân An, 13 huyện và 01 điểm cầu tại Sở Thông tin và Truyền thông. Ông Trần Minh Hùng – Phó Chủ  tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe diễn giả Nguyễn Phước Đức - Giám đốc điều hành DNA - CSO Awareness Group – Giảng viên – Thạc sĩ An toàn thông tin trình bày tổng quan tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam; giới thiệu những dấu hiệu khả nghi cho thấy chúng ta đang bị tấn công; cách sử dụng mạng Wi-Fi ở nơi công cộng…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Hùng chỉ đạo các cơ quan đơn vị cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn thông tin số, nguyên nhân mất an toàn thông tin số và nguy cơ lộ lọt bí mật thông tin trong cơ quan nhà nước. Tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và triển khai các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác bảo đảm an toàn thông tin số cho các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh; Quan tâm công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ công chức.

Phó Chủ tịch chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; xây dựng kế hoạch phối hợp và duy trì, triển khai có hiệu quả hoạt động của Bộ phận điều phối thực hiện các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet trong CQNN của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định thành lập, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, ứng cứu và truy tìm nguồn gốc tấn công.

Hội nghị giúp cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước của tỉnh nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong công tác bảo đảm an toàn thông tin số, hiểu rõ hơn về nguyên nhân mất an toàn thông tin số và nguy cơ lộ lọt bí mật thông tin trong cơ quan nhà nước để CBCC-VC quán triệt, triển khai thực hiện, góp phần cùng cơ quan, đơn vị và toàn tỉnh thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo an toàn thông tin số trong thời gian tới.

Quốc Tuấn – P.CNTT

Sở TT&TT Long An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)