Triển khai ứng dụng CNTT-TT cho các cơ quan chính quyền

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/8, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết: UBND TP Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông vừa đầu tư hơn 90 tỷ đồng để triển khai dự án “Xây dựng và triển khai các ứng dụng CNTT-TT cho các cơ quan chính quyền của thành phố Đà Nẵng”.


Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết phát biểu tại Hội nghị Triển khai dự án xây dựng và triển khai các ứng dụng CNTT – TT cho các cơ quan chính quyền của TP Đà Nẵng.

Dự án này do Liên doanh Hyundai Information Technology LTD và Công ty Cổ phần công nghệ DTT (được biết đến là Nhà cung cấp giải pháp Chính phủ điện tử đầy đủ và bài bản đầu tiên tại Việt Nam) triển khai và xây dựng.  

Được biết, dự án “Xây dựng và triển khai các ứng dụng CNTT-TT cho các cơ quan chính quyền của thành phố Đà Nẵng” có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong lộ trình xây dựng và vận hành Chính quyền điện tử TP Đà Nẵng bởi các ứng dụng CNTT & Truyền thông cho các cơ quan Chính quyền TP Đà Nẵng sẽ là nội dung có sự tương tác trực tiếp trên quy mô rộng đối với tổ chức và công dân.

Nói cách khác, tổ chức và công dân sẽ thông qua các ứng dụng CNTT & Truyền thông để giao dịch – giao tiếp với bộ máy công quyền, qua đó, đưa ra các yêu cầu để được hệ thống hành chính công phục vụ.

Bên cạnh đó, các ứng dụng CNTT & Truyền thông sẽ kết nối các cơ quan Chính quyền TP Đà Nẵng vào một hệ thống để cùng nhau chia sẻ các nguồn tài nguyên, cơ sở dữ liệu, chia sẻ các yêu cầu mà tổ chức và công dân đòi hỏi để cùng nhau phối hợp xử lý một cách nhanh chóng, chính xác và minh bạch.

Tiểu dự án phát triển CNTT-TT tại Đà Nẵng là một hợp phần của Dự án có tên gọi đầy đủ là Dự án phát triển CNTT-TT Việt Nam. Đây là dự án có quy mô quốc gia do Ngân hàng Thế giới – WB - tài trợ, được triển khai tại các địa phương Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo cand.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)