Sở TT&TT Phú Thọ tổ chức hội nghị giao ban các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông 6 tháng đầu năm 2012

(Mic.gov.vn) - Ngày 12/7, sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phú Thọ tổ chức hội nghị Giao ban các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 6 tháng đầu năm 2012. Dự hội nghị có lãnh đạo sở TT&TT; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các phòng Quản lý Bưu chính, Viễn thông.


Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện sở TT&TT báo cáo đánh giá kết quả hoạt động bưu chính, viễn thông tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2012 và quy hoạch phát triển hạ tầng mạng viễn thông tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2012, mạng lưới bưu chính, viễn thông của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, đáp ứng được yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và nhu cầu của nhân dân. Công tác quản lý nhà nước, hành lang pháp lý lĩnh vực bưu chính, viễn thông từ Trung ương đến địa phương liên tục được hoàn chỉnh, bổ sung, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, hỗ trợ các doanh nghiệp và thúc đẩy ngành Bưu chính, Viễn thông tiếp tục tăng trưởng mạnh. Các doanh nghiệp tiếp tục tập trung, đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới cơ sở bưu chính, viễn thông rộng khắp, tăng cường chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và cung cấp dịch vụ đến các khu vực vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Tính đến tháng 6/2012, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.372 trạm BTS (bao gồm cả trạm BTS 3G), 81.131 thuê bao đi động trả sau. Doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 294,8 tỷ đồng (tăng 13,4 % so với cùng kỳ), nộp ngân sách nhà nước đạt 26,3 tỷ đồng (tăng 24,8% so với cùng kỳ).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Quang Thao - Giám đốc sở TT&TT đã nêu một số hạn chế cần khắc phục của các doanh nghiệp như: quản lý thuê bao di động trả trước còn nhiều thiếu sót, xây dựng phát triển hạ tầng còn nhiều nơi chưa tuân thủ theo quy định; các doanh nghiệp còn chậm trễ trong việc lập báo cáo xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích, chưa chủ động trong việc dùng chung hạ tầng… Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh cần tăng cường hoàn thành kế hoạch năm, phấn đấu đạt doanh thu tăng tối thiểu 10% so với năm trước; triển khai quản lý khuyến mại theo Nghị định 25/2011/NĐ - CP và thuê bao di động trả trước theo Thông tư 04/2012/TT - BTTTT; tiếp tục triển khai văn bản quy định về an toàn hạ tầng và an ninh thông tin; duy trì, phát huy hiệu quả thực hiện các chương trình Bưu chính công ích, Viễn thông công ích.

Bích Phượng- Sở TT& TT Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)