Hải Dương: Lấy ý kiến xây dựng dự thảo Quy định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Sáng 17/5/2012, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan vào dự thảo Quy  định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Nhà báo tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo, đài, tạp chí, đặc san trong tỉnh và văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Quang Hảo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Dự thảo Quy  định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hải Dương được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.

Dự thảo Quy định có 3 chương, 10 điều, bao gồm các quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc quản lý; các quy định cụ thể về điều kiện, quy trình thủ tục thành lập, hoạt động, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú và quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú. Đồng thời quy định rõ hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều nhất trí với nội dung và bố cục của bản dự thảo Quy định. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng dự thảo cần tập trung và cụ thể hóa hơn nữa các quy định về quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí cho phù hợp với đặc điểm của tỉnh Hải Dương; nên lược bỏ bớt những điều khoản đã quy định rõ tại Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hảo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh: trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp thu, nghiên cứu và tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp trước khi trình Sở Tư pháp thẩm định để hoàn thiện, trình UBND tỉnh ký quyết định ban hành.

Trọng Thắng-Nguyễn Hạnh

Sở TT&TT Hải Dương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)