Đắk Lắk : Khảo sát thực tế tại các địa phương phục vụ xây dựng dự án học tập mô hình Mạng thông tin cho làng, xã của Hàn Quốc

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/5/2012, Viện Chiến lược TT & TT (Bộ TT&TT) phối hợp với chuyên gia Hàn Quốc tổ chức khảo sát về khả năng áp dụng mô hình Mạng thông tin cho làng xã của Hàn Quốc tại 2 xã Ea Kao – Tp. Buôn Ma thuột và xã Ea Bar – huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk). Đây là một trong 2 xã điểm triển khai xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Mô hình Mạng thông tin cho làng xã  INVIL (Information Network Village Project) của Hàn Quốc đã được triển khai thành công tại nhiều làng, xã tại Hàn Quốc.


Trên cơ sở kết quả khảo sát và nghiên cứu, chuyên gia Hàn Quốc và Viện Chiến lược TT&TT sẽ xây dựng đề xuất dự án xin viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc để triển khai thí điểm mô hình Mạng thông tin cho làng xã của Hàn Quốc tại các xã của Đắk Lắk.

Tại các địa phương trên, chuyên gia Hàn Quốc và chuyên gia của Viện Chiến lược TT&TT đã giới thiệu mô hình Mạng thông tin cho làng xã của Hàn Quốc đến lãnh đạo các xã. Đại diện Sở TT&TT Đắk Lắk đã giới thiệu với chuyên gia Hàn Quốc và chuyên gia của Viện Chiến lược TT&TT các xã có tiềm năng triển khai áp dụng mô hình Mạng thông tin cho làng xã của Hàn Quốc như xã có tiềm năng về sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, có thế mạnh về phát triển du lịch, văn hóa…

Đoàn khảo sát đã tham quan thực tế ở địa phương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tiềm năng của địa phương, nhà văn hóa cộng đồng,  trung tâm thông tin cộng đồng, điểm bưu điện văn hóa xã. Nếu dự án được triển khai sẽ tạo điều kiện cho người dân sống tại vùng nông thôn có cơ hội sử dụng Internet tốc độ cao với giá rẻ; thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và vùng nông thôn; nâng cao khả năng sử dụng các dịch vụ chính phủ điện tử của người dân vùng nông thôn; khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương để phát triển kinh tế - xã hội thông qua các ứng dụng CNTT&TT.

Tại Hàn Quốc, dự án INVIL được triển khai từ năm 2001 với tổng kinh phí đầu tư ban đầu từ ngân sách là 8.068 triệu won tại 25 xã, kinh phí đầu tư được tăng lên hàng năm kèm theo đó là số lượng các xã thực hiện dự án cũng nhiều hơn. Cho tới năm 2010 dự án INVIL đã triển khai mở rộng tới 365 xã với tổng kinh phí đầu tư từ ngân sách là 156.668 triệu won.

Các dự án INVIL đã triển khai ở Hàn Quốc hoạt động theo 1 trong số 3 Mô hình hoạt động chính là mô hình thương mại điện tử , mô hình phát triển du lịch, mô hình thông tin làng, xã.

Sau khi mô hình INVIL được triển khai, số lượng người sử dụng máy tính ở khu vực nông thôn đã tăng lên tới 72,1% và tỷ lệ thuê bao Internet đã đạt 66,5%. Thu nhập liên quan đến phi nông nghiệp tăng trong 3 năm từ 4 triệu đô la trong năm 2007 lên gần 20 triệu đô la trong năm 2010.

Dự án INVIL đã được quốc tế công nhận như là một mô hình điển hình về phát triển thông tin nông thôn. Với ý tưởng ban đầu chỉ là góp phần thu hẹp khoảng cách số cho khu vực nông thôn, đến nay, dự án INVIL đã tiếp tục phát triển và mở rộng để trở thành một động cơ tăng trưởng cho kinh tế địa phương nơi triển khai dự án.

Thế Sự

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)