Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2012 của các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(Mic.gov.vn) - Trong quý 1 năm 2012 các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt tổng doanh thu phát sinh 4.748 triệu đồng. Nộp ngân sách địa phương 245 triệu. Sản lượng, dịch vụ bưu chính truyền thống đạt 95%, dịch vụ chuyển phát nhanh đạt 95%, dịch vụ phát hành báo chí đạt 90% so với cùng kỳ năm 2011. Dịch vụ Tài chính Bưu chính giảm một cách đáng kể dịch vụ này chỉ đạt 50% so với vùng kỳ năm 2011. Do sản lượng dịch vụ giảm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của các doanh nghiệp chỉ đạt 87%. Nộp ngân sách nhà nước chỉ đạt 45% so với vùng kỳ năm 2011.


Với mục tiêu phấn đấu đạt kế hoạch được giao trong quý II các doanh nghiệp nghiệp bưu chính chuyển phát tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như chú trọng việc ứng dụng CNTT vào dịch vụ chuyển phát nhanh. Công tác hậu chăm sóc khách của 2 doanh nghiệp (Trung tâm giao dịch Hợp nhất tại Yên Bái và công ty CP bưu chính Viettel tại Yên Bái). Với Bưu Điện tỉnh: tập trung phát triển dịch vụ bảo hiểm PTI đang được hỗ trợ cơ chế từ công ty chủ dịch vụ; quảng bá, giới thiệu sâu rộng đến khách hàng về dịch vụ truyền hình AVG; tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng; tiếp cận khách hàng để huy động dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện; tính toán phân phối thu nhập với tiêu chí chất lượng và hiệu quả công việc gắn liền với thù lao một cách hợp lý cho người lao động.

Triệu Kim Lan

Sở TT&TT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)