Hải Dương: Công bố Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 21/10/2011, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển báo chí, phát thanh, truyền hình, in ấn, xuất bản và phát hành tỉnh Hải Dương đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản). Tham dự Hội nghị có Giáo sư, Tiến sỹ Lê Xuân Lan, Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên từ Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các Sở, Ban, Ngành; cơ quan báo, đài, tạp chí, bản tin; một số Trường Đại học và doanh nghiệp, cơ sở in; Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản của tỉnh Hải Dương đến năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt số 2587/QĐ-UBND ngày 13/9/2011. Theo đó, đối với báo in, giai đoạn 2011-2015 phát triển thêm 3 tạp chí, 3 đặc san; giai đoạn 2016 - 2020 phát triển thêm 5 tạp chí, 3 đặc san. Số lượng báo, tạp chí địa phương/người/năm đạt 4 tờ năm 2015 và 8 tờ vào năm 2020; số lượng báo, tạp chí đạt 12 tờ/người/năm vào năm 2015 và 15 tờ/người/năm vào năm 2020. Ngân sách nhà nước đầu tư các sản phẩm báo chí làm nhiệm vụ chính trị và công ích, các sản phẩm báo chí còn lại phải từng bước tự hạch toán kinh tế. Đối với phát thanh, giai đoạn 2011 - 2015 tăng thời lượng phát sóng từ 7h/ngày lên 12h/ngày và giai đoạn 2016-2020 đạt 18h/ngày. Đối với truyền hình,  phấn đấu đến năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương trở thành một cơ quan đa truyền thông về lĩnh vực giải trí, hoạt động trên phạm vi cả nước, giữ nguyên thời lượng phát sóng 18 giờ/ngày vào năm 2015, nhưng tăng thời lượng tự sản xuất chương trình từ 3,5 giờ/ngày lên 6 - 8 giờ/ngày; đến năm 2020, tăng thêm 1 kênh truyền hình số. Đến năm 2015, có  90% số cơ quan báo chí có trang tin điện tử. Đến năm 2020, tất cả cơ quan báo chí có trang tin điện tử, trong đó Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trang tin cung cấp các nội dung thông tin dưới dạng âm thanh, hình ảnh, phát thanh, truyền hình địa phương trực tuyến. Giai đoạn 2011-2020, thành lập 3 nhà xuất bản. Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 200 cơ sở in; đưa xuất bản phẩm đến mọi khu vực trong tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu 100% xã có điểm phát hành. Kinh phí thực hiện Quy hoạch này là 206 tỷ đồng (từ nguồn vốn ngân sách tỉnh).

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng của của Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị tư vấn trong việc xây dựng và hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản của tỉnh đến năm 2020. Để triển khai thực hiện tốt quy hoạch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các chuyên đề tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng và nội dung của Quy hoạch. Các địa phương, đơn vị khẩn trương bổ sung kế hoạch thực hiện quy hoạch vào chương trình công tác năm 2012. Chuẩn bị triển khai các đề án trong quy hoạch, đặc biệt là các đề án năm 2012. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn lực như con người, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để thực hiện quy hoạch. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện đề án về truyền thanh không dây ở cơ sở, đồng thời chủ động tham mưu cho UBND tỉnh có kế hoạch định kỳ kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình, từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trong quá trình triển khai để thực hiện Quy hoạch có hiệu quả.

Nguyễn Hạnh- Trọng Thắng

Sở TT& TT Hải Dương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)