Đăk Nông: Ký kết chương trình phối hợp thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới giai đoạn 2011-2020

(Mic.gov.vn) - Ngày 3/10/2011, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông đã ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 20 11 – 2020. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Lữ Chí Cường, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở TT&TT và đồng chí Lê Văn Huệ, Đại tá, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.


Lễ ký này nhằm thực hiện chương trình phối hợp số 613/CTr-BTTTT-BTLBP, ngày 08/3/2011 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển đảo giai đoạn 2011 – 2020.

Tỉnh Đăk Nông là một tỉnh biên giới tiếp giáp với tỉnh Muddunkiri của nước bạn Campuchia với chiều dài biên giới là 130 km. Nhằm phục vụ cho mục đích giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hoá của các tầng lớp nhân dân vùng biên giới của tỉnh Đăk Nông. Việc ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới, giai đoạn 2011 – 2020 là rất quan trọng và cần thiết.
 
Mục tiêu của Chương trình phối hợp này là nhằm tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân khu vực biên giới về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tuyến biên giới đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. Tuyên truyền để nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn vùng biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Xây dựng vùng biên giới tỉnh Đăk Nông phát triển toàn diện, bền vững về chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, giới thiệu bản sắc văn hoá của địa phương với bạn bè trong nước và quốc tế, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giữa nhân dân hai nước tiếp giáp biên giới.
 
Chương trình này có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan nhằm triển khai những nhiệm vụ mà đã được hai bên thống nhất triển khai thực hiện trong giai đoạn từ 2011 đến 2020. Với ý nghĩa đó, Chương trình phối hợp này được xem như một trong những nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chính trị - xã hội rất lớn mà Sở TT&TT và Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cần phải quan tâm nhiều hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình này.

Minh Liễu

Sở TT&TT Đắk Nông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)