Quảng Nam: Giao ban báo chí quý II/2011

(Mic.gov.vn) - Ngày 06/7/2011, Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý II/2011 và đề ra những định hướng tuyên truyền trong quý III/2011.


Tham dự có cơ quan đại diện Bộ TT&TT tại Đà Nẵng, các đồng chí phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Nam, Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh, các tạp chí, bản tin trên địa bàn tỉnh.

Trong quý II/2011, các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã bám sát các sự kiện, vấn đề thời sự, thông tin nhanh, đầy đủ, kịp thời đến người đọc, người xem truyền hình. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của các cấp lãnh đạo; phản ánh các hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Các cơ quan báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị - xã hội của tỉnh để đề cập và tập trung tuyên truyền những vấn đề độc giả quan tâm nhất. Đã có nhiều bài viết chất lượng, có tính định hướng xã hội cao về các giải pháp kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, bức xúc và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục phản ánh đậm nét về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".  

Về định hướng tuyên truyền hoạt động báo chí quý III/2011, đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ đề nghị báo, đài, các bản tin cần tập trung tuyên truyền các Hội nghị Tỉnh uỷ, kỳ họp HĐND tỉnh; tuyên truyền kết quả triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Chỉ thị 03/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết quả kỳ họp HĐND khoá mới nhiệm kỳ 2011 – 2016; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về nông thôn mới; thành công của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền đối ngoại, về chủ quyền biển, đảo và mốc biên giới, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo quốc gia Việt Nam và phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá và chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kết luận số 02/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế, xã hội năm 2011; Nghị quyết 11 của Chính phủ về  những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Kế hoạch của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội nhằm định hướng dư luận ủng hộ việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2011 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2011 gắn với thông tin, dự báo kịp thời về công tác quản lý giá cả thị trường nhất là tình hình tăng giá điện, giá xăng, dầu… nhằm góp phần cho nhân dân hiểu rõ chủ trương, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững ổn định tình hình. Tuyên truyền các  ngày lễ, phòng chống thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh...

Minh Hiếu

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)