Sở TT& TT Quảng Trị: Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2011

(Mic.gov.vn) - Ngày 05/7/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5, tháng 6/2011 và giao ban báo chí với các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí 6 tháng đầu năm 2011. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.


Tại Hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhận xét về hoạt động báo chí trong tháng 5 và tháng 6/2011 và báo cáo công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí của các cơ quan chủ quản báo chí với các cơ quan báo chí 6 tháng đầu năm 2011. Nhìn chung, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng thông tin, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phản ánh tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, trong nước và tình hình thế giới. 

Trong 6 tháng đầu năm 2011, công tác phối hợp lãnh đạo, quản lý giữa các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan quản lý báo chí đã được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định của quy chế đề ra. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã làm tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng và giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách về báo chí của các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng về hoạt động báo chí. Qua đó đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách có hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị Nguyễn Hoàn ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thời gian qua trong việc cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị, tình hình của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh - trật tự, đúng định hướng tuyên truyền.

Hội nghị thống nhất một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới như sau: Tuyên truyền về kỳ họp Quốc hội khoá XIII sắp diễn ra tại Hà Nội; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về "Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới" ; tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tập trung tuyên truyền về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ở các ngành, các địa phương, đơn vị theo kế hoạch 07 của Tỉnh uỷ; tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7; tuyên truyền về Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; đặc biệt chú trọng việc tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền sản phẩm của công trình "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" và tiếp tục đấu tranh phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới của Việt Nam...

Q.N

Phòng Báo chí và Xuất bản

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)