Lai Châu: Hội nghị giao ban báo chí quý I/2011

(Mic.gov.vn) - Chiều 05/4/2011, Sở Thông tin & Truyền thông Lai Châu kết hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý I. Đồng chí Nguyễn Quốc Luân - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở thông tin & Truyền thông chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Quốc Luân- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thông tin & truyền thông Lai Châu chủ trì Hội nghị

Báo cáo tình hình hoạt động báo chí quý I do Ban tuyên giáo tỉnh trình bày nêu rõ: Quý I là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo sát với thực tiễn của tỉnh, góp phần định hướng dư luận, cổ vũ và động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc.

Báo chí trong tỉnh đã tuyên truyền sâu đậm những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phản ánh toàn diện trên tất cả các mặt, duy trì, mở những chuyên mục mới phục vụ công tác bầu cử, đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, phản ánh tình hình phát triển sản xuất trong toàn tỉnh...

Cũng trong quý I, Sở Thông tin & Truyền thông với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đã tăng cường công tác quản lý báo chí; tiếp tục tiếp nhận, thẩm định và cấp 22 giấy phép xuất bản cho 14 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng, đủ thủ tục; Ban hành các văn bản quản lý nhà nước cho các cơ quan báo chí trên địa bàn… Hầu hết các cơ  quan báo chí và các ấn phẩm mang tính báo chí đã thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về báo chí, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; thông tin đúng định hướng, kịp thời và toàn diện các sự kiện quan trọng của tỉnh. Sở Thông tin cũng chỉ ra và nhắc nhở những sai phạm của Báo Lai Châu và yêu cầu nghiêm túc thực hiện trong những số báo tiếp theo.

Về định hướng tuyên truyền trong quý II, các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh; đặc biệt cần dành nhiều dung lượng cho công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp diễn ra trong thời gian tới; Tuyên truyền việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIII; chương trình hành động của Uỷ ban tỉnh về kiềm chế lạm phát….

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Luân- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông đã khái quát những kết quả nổi bật các cơ quan báo chí đã đạt được trong quý I. Đồng chí cũng nhấn mạnh các cơ quan báo chí trong thời gian tới ngoài việc tích cực tuyên truyền theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cần nghiêm túc chấp hành đúng luật báo chí; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; đảm bảo tuyên truyền chính xác, trung thực, khách quan và thông tin kịp thời, toàn diện những sự kiện chính trị diễn ra trên toàn tỉnh…

Nguyễn Chanh

Cổng GTĐT Lai Châu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)