Hội nghị sơ kết dịch vụ Viễn thông công ích năm 2009 và tập huấn công tác QLNN về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(Mic.gov.vn) - Sáng 27-10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết dịch vụ VTCI năm 2009 và tập huấn công tác QLNN về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn. Đến dự có đại diện Quỹ VTCI thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan đại diện của Bộ tại Đà Nẵng, Sở TT&TT Quảng Nam, Trung tâm Tần số khu vực III, Viễn thông Quảng Nam, Bưu điện Quảng Nam, Chi nhánh Viettel Quảng Nam, Viễn thông Điện lực Quảng Nam và các đ/c đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Văn hoá Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền thanh Phát lại truyền hình các huyện, thành phố trong tỉnh.


Quảng Nam có 4 huyện (Tây Giang, Tiên Phước, Nam Trà My, Phước Sơn) và 51 xã được thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ là huyện có mật độ điện thoại cố định tại thời điểm xác định thấp hơn 2,5 máy/ 100 dân. Nhằm triển khai thực hiện tốt chương trình cung cấp dịch vụ VTCI phục vụ nhân dân trên địa bàn, các doanh nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn đã chủ động, tích cực tổ chức, triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông bước đầu đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân. Năm 2009, phát triển mới 22.691 thuê bao điện thoại cố định; phát triển mới 662 thuê bao internet nâng tổng số thuê bao điện thoại duy trì đến tháng 12/2009 là 51.608 thuê bao, internet là 1.564 thuê bao. Phát triển 60 điểm truy nhập điện thoại công cộng và 29 điểm truy nhập internet công cộng. Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ VTCI là 10,519 tỷ đồng; hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho 15 tàu đánh bắt xa bờ, với tổng kinh phí là 60 triệu đồng; hỗ trợ cho các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ VTCI là 18,416 tỷ đồng.

Có thể nói, chính sách VTCI đã thật sự đi vào đời sống xã hội, đã có tác động lớn đến việc phát triển hạ tầng viễn thông, rút ngắn khoảng cách sử dụng dịch vụ giữa các vùng, miền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp. Mặt khác, phát triển dịch vụ VTCI giúp cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được tiếp cận nhanh chóng các nguồn thông tin trong nước và thế giới, góp phần tích cực vào chương trình xoá đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, đời sống tình cảm, tinh thần của nhân dân các vùng VTCI trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Lê Giảng Danh, Trưởng ban Thống kê tin học, Quỹ VTCI thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình 74 về cung cấp dịch vụ VTCI giai đoạn 2005-2010 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam và các doanh nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn tỉnh. Sở và các doanh nghiệp đã phối hợp với Quỹ VTCI thực hiện tốt công tác kế hoạch,  xác nhận, thẩm định và báo cáo số liệu thống kê kịp thời. Đồng thời, đề ra chương trình, mục tiêu cung cấp dịch vụ VTCI giai đoạn 2011-2015. Đó là:

1. Kết nối mạng truyền dẫn băng thông rộng Quốc gia đến 100% các xã và phần lớn các trung tâm dân cư nông thôn làm cơ sở để cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet băng rộng, phát thanh, truyền hình, thương mại và Chính phủ điện tử.

2. Hình thành thị trường viễn thông nông thôn phát triển nhanh, bền vững, bằng nội lực trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong nghĩa vụ cung ứng dịch vụ VTCI giữa các doanh nghiệp và giảm dần sự hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước.

3. Đẩy mạnh tốc độ xây dựng các điểm truy nhập viễn thông công cộng tại các vùng đặc biệt khó khăn để xoá điểm trắng viễn thông, internet tại nông thôn, tạo điều kiện cho người dân chưa có khả năng sử dụng thuê bao riêng cũng được sử dụng các dịch vụ viễn thông.

4. Trên cơ sở các điểm Bưu điện Văn hoá xã sẽ phát triển thành các Trung tâm thông tin đa dịch vụ đảm bảo thuận tiện và phục vụ tốt nhất cho người dân.

5. Xây dựng và duy trì các điểm truy nhập viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng.

6. Hợp tác với Intel và các tổ chức khác xây dựng chương trình máy tính giá rẻ để cung cấp cho nhân dân vùng nông thôn.

7. Thực hiện lộ trình số hoá phát thanh truyền hình.

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen cho 05 tập thể: Phòng Bưu chính - Viễn thông Sở, Viễn thông Quảng Nam, Chi nhánh Viettel Quảng Nam, Phòng Văn hoá Thông tin huyện Thăng Bình, Phòng Văn hoá Thông tin huyện Tiên Phước đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển dịch vụ viễn thông công ích năm 2009.

Cùng ngày, Hội nghị đã tổ chức triển khai phổ biến công tác QLNN về tần số trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Xuất bản năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản năm 2008, các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm, Thông tư liên tịch của Bộ Công an và Bộ Thông tin & Truyền thông về việc phòng, chống in lậu, giới thiệu một số khái niệm về Chính phủ điện tử...

Trần Minh Đức

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)