Phú Thọ: Giao ban Báo chí Quí III năm 2010

(Mic.gov.vn) - Sáng 13/10/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ (Sở TT&TT), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2010. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở TT&TT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Hội nhà báo tỉnh cùng đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn.


Hội nghị đã nghe thông báo về tình hình hoạt động báo chí quý III/2010; công tác định hướng tư tưởng báo chí quí III/2010 và định hướng tuyên truyền qúi IV/2010; tình hình hoạt động của Hội nhà báo; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Trong Quý III năm 2010, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tập trung phản ánh tích cực các sự kiện, các vấn đề thời sự, thông tin nhanh, đầy đủ và kịp thời các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn như: Chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ IV-2010; Lễ đón 1000 anh hùng thời đại Hồ Chí Minh trong hành trình dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; tổng kết 10 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... trọng tâm là tuyên truyền kết quả tổ chức Đại hội Đảng các cấp, các dự thảo văn kiện của BCH Trung ương (khóa X) trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, dự thảo Văn kiện của BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII.

Cũng trong Quý III, Sở TT&TT đã hoàn thiện dự thảo Qui hoạch phát triển báo chí tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và đã tổ chức hội nghị (bước 1) xin ý kiến đóng góp của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối và các sở, ban, ngành cơ quan hữu quan liên quan. Dự thảo đã được đồng chí Phó Chủ tịch kết luận giao Sở TT&TT tiếp tục chỉnh sửa một số điểm theo ý kiến góp ý Hội nghị đồng thời hoàn thiện Qui hoạch để chuẩn bị trình thường trực UBND tỉnh vào tháng 12/2010. Sở TT&TT đã hướng dẫn các cơ quan báo chí thống kê danh sách, lập hồ sơ xin cấp, đổi thẻ nhà báo thời hạn 2010-2015; đến thời điểm này 100% các cơ quan báo chí đã hoàn thiện hồ sơ danh sách cấp đổi thẻ.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động báo chí quí IV năm 2010, theo đó các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đăng, phát các văn kiện: Dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010-2020. Tiếp tục kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

Kết luận hội nghị đồng chí Phan Quang Thao - Giám đốc Sở TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét công tác chuẩn bị, tổ chức và kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời khắc phục những sai sót trong quá trình tác nghiệp, đặc biệt trong việc nghiêm túc tuân thủ quy trình, thủ tục về xin cấp phép tăng thời lượng phát sóng đối với hoạt động phát thanh truyền hình; tăng trang, tăng khổ đối với hoạt động báo in theo qui định của Luật Báo chí, luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Báo chí...

Hải Hà

Sở TT&TT Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)