Thanh tra đột xuất Công ty TNHH Viễn thông FPT miền Nam – Chi nhánh Vĩnh Long

(Mic.gov.vn) - Ngày 14/9/2010, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thanh tra đột xuất tại Công ty TNHH Viễn thông FPT miền Nam – Chi nhánh Vĩnh Long việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ viễn thông.


Qua thanh tra, đoàn phát hiện Công ty TNHH Viễn thông FPT miền Nam – Chi nhánh Vĩnh Long không chấp hành theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo công văn số 2455/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và công văn số 194/STTTT-BCVT ngày 17/8/2010 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ngưng cung cấp dịch vụ Internet đối với các đại lý Internet công cộng từ 23 giờ ngày hôm trước đến 07 giờ sáng ngày hôm sau bắt đầu kể từ ngày 01/9/2010. Thanh tra tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 10.000.000 đồng đối với Công ty TNHH Viễn thông FPT miền Nam – Chi nhánh Vĩnh Long đồng thời yêu cầu công ty phải chấp hành nghiêm việc ngừng cung cấp dịch vụ đối với các đại lý Internet công cộng trong thời gian nói trên.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)