Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đào tạo sử dụng phần mềm mã nguồn mở

(Mic.gov.vn) - Nhằm phát triển hệ thống nhân lực, hình thành đội ngũ cán bộ kỹ thuật có năng lực, làm chủ công nghệ để triển khai các ứng dụng phần mềm nguồn mở đến các cơ quan thuộc UBND tỉnh và các huyện, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lớp đào tạo sử dụng phần mềm mã nguồn mở chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách CNTT thuộc các đơn vị trên.


Khoá học được tiến hành từ ngày 06/9/2010 đến hết ngày 12/9/2010 với sự tham dự của 35 học viên là các cán bộ chuyên trách CNTT các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trình độ đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tại đây các học viên được trang bị các kiến thức chủ yếu nhằm  sử dụng thành thạo hệ điều hành Ubuntu Desktop 10.04 và quản trị hệ điều hành Ubuntu Server Edition 10.04.

Sau khi kết thúc khóa học, các cán bộ chuyên trách CNTT có trách nhiệm triển khai ứng dụng, hướng dẫn sử dụng mã nguồn mở tại đơn vị, địa phương mình, góp phần tích cực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Vân Hồng

Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)