Lào Cai: Thanh tra diện rộng hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm năm 2009

(Mic.gov.vn) - Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra diện rộng xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm, từ ngày 8/9 đến 22/9/2009, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai phối hợp với phòng PA25 Công an tỉnh tổ chức thanh tra toàn diện các hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.


Đoàn thanh tra liên ngành đang kiểm tra một cơ sở xuất bản phẩm

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra 3 cơ sở in xuất bản phẩm; 70 cơ sở in lưới, in quảng cáo khổ lớn và photocopy; 20 cơ sở phát hành xuất bản phẩm. Qua kiểm tra tất cả các cơ sở in, photocopy đều có giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng in, lưu trữ sổ sách có liên quan đến việc in nhằm đáp ứng đảm bảo kinh doanh có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ sở in xuất bản phẩm đều có giấy phép hoạt động ngành in do Sở Thông tin và Truyền thông cấp.

Đối với các cơ sở phát hành xuất bản phẩm cơ bản chấp hành tốt các quy định của Luật Xuất bản: Có Bảng kê danh mục nhập xuất bản phẩm; Không lưu hành xuất bản phẩm nằm trong danh mục có quyết định đình chỉ cấm in ấn, lưu hành, thu hồi. Không bán các loại sách, xuất bản phẩm có nội dung đồi trụy, vi phạm điều 10 Luật Xuất bản. Không phát hành những xuất bản phẩm nhập khẩu không hợp pháp. Trong quá trình kiểm tra Đoàn thanh tra đã tiến hành thu hồi một số đầu sách có hướng dẫn phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi vi phạm quy định của Pháp lệnh dân số tại một số điểm phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Lào Cai, đoàn thanh tra đã lập biên bản tiêu huỷ số sách thu hồi trên.

Sau khi tiến hành kiểm tra, phát hiện vi phạm đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở in, photocopy và phát hành xuất bản phẩm kịp thời khắc phục tồn tại, đồng thời hướng dẫn, phổ biến cho các cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.
 

Tuấn Anh - Sở TT&TT Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)