Trang TTĐT tổng hợp và mạng xã hội phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm

(Mic.gov.vn) - Đó là một trong những điều kiện về quản lý thông tin đối với trang TTĐT tổng hợp và đối với mạng xã hội quy định tại Điều 5 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.


Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với trang thông tin điện tử (TTĐT) tổng hợp phải có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email);

Đối với mạng xã hội: Có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp theo các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội; Bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội; Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email); Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người  sử dụng; Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Thông tư cũng quy định điều kiện về nhân sự và điều kiện về tài chính, kỹ thuật cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội; Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội; Thẩm quyền, quy trình, thủ tục, cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội; Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thiếp lập trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội; Chế độ báo cáo; Các biểu mẫu trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang TTĐT và mạng xã hội.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2014 và thay thế Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến và thay thế Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung về  hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Để xem chi tiết Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, xin mời bấm vào đây.

 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)