Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

(Mic.gov.vn) - Ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.


Ảnh minh họa

Nghị định được ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, đồng thời xác định rõ cơ chế, biện pháp thi hành các quy định của Luật nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh từ thực tiễn trong hoạt động xuất bản thời gian qua, góp phần đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong việc áp dụng, thực thi các quy định của Luật Xuất bản cũng như nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.

Nội dung chủ yếu của Nghị định gồm 5 chương với 26 điều, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản về trách nhiệm quản lý nhà nước và thực hiện chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản; tổ chức và hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam có liên quan đến hoạt động xuất bản.

Đồng thời, Nghị định còn quy định chi tiết đối với một số điều khoản của Luật Xuất bản và biện pháp thi hành Luật xuất bản về:

- Các chính sách của nhà nước đối với hoạt động xuất bản, cũng như giao trách nhiệm trực tiếp cho các Bộ, ngành trong việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản; điều kiện thành lập và nội dung hoạt động, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của các nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài; các điều kiện cần thiết để thành lập, bảo đảm hoạt động của nhà xuất bản; chấp thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản; đăng ký và xác nhận đăng ký xuất bản; cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

- Các điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; từ chối xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh và trách nhiệm thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu của cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm;

- Các điều kiện hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử; trình tự, thủ tục và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2014.

 

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)