ASEAN - Trung Quốc hợp tác về công nghệ thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Bản Ghi nhớ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.


Ảnh: vietnam+

Thủ tướng đồng ý Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thủ tục ký kết Bản Ghi nhớ trên theo đồng thuận ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 13 dự kiến tổ chức tại Singapore từ ngày 14-15/11/2013.

Hoàng Diên

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)