Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công khai danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm giao thông

(Mic.gov.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 655/CĐ-TTg, ngày 17/5/2012 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan báo chí chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.


Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa - MIC.gov.vn

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng nhiều chuyên mục về trật tự an toàn giao thông, trong đó phê phán tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời cho thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan, tổ chức, địa phương khi nhận được thông báo của cơ quan công an gửi thông báo về người có hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông phải có biện pháp để nhắc nhở, giáo dục người vi phạm và thông báo kết quả lại cho cơ quan công an. Công an các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông để thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên báo, đài, truyền thanh địa phương.

Riêng các hành vi vi phạm nghiêm trọng như chống người thi hành công vụ, uống rượu bia gây tai nạn giao thông, danh sách những người vi phạm gửi về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để Ủy ban phối hợp với các cơ quan thông tin, thông báo trên thông tin truyền thông Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông, các báo, đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố mở chuyên mục thông báo vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo tuần.

Bộ Giao thông vận tải - Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Theo mt.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)