Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần viễn thông VTC

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/02/2010, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã ký Quyết định số 264/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần viễn thông VTC.


Theo đó Công ty Cổ phần viễn thông VTC sẽ bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 1053/GP-BBCVT ngày 05 tháng 10 năm 2005 do Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp cho Công ty Cổ phần Viễn thông VTC theo quy định tại điểm a, Khoản 5 Điều 39 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông cụ thể như sau:

a) Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp phép, doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện trên thực tế các hoạt động ghi trong giấy phép mà không có lý   do xác đáng. Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép muốn xin cấp phép lại phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như trường hợp xin phép mới;

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/02/2010.

Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC Telecom) là công ty cổ phần trong đó Tập đoàn BCVT Việt Nam nắm giữ xấp xỉ 50%. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất, lắp ráp các thiết bị BCVT, điện, điện tử và tin học; lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, điện, điện tử và tin học; sản xuất thẻ thông minh.

 

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)