Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 10/08/2022

Bảng tổng hợp các kiến nghị và trả lời kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện quyết định số 45/2016/QĐ-TTg

Xem cỡ chữ

Stt
Sở TT&TT
Nội dung hỏi
Giải đáp
1
Trà Vinh
- Theo Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03 /8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế thì Nhà nước chỉ giao cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng; cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo nhiệm vụ, kế hoạch mà Nhà nước giao; cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các điều ước quốc tế về bưu chính mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nhưng thực tế ở địa phương hiện nay, bưu chính Viettel cũng tích cực vận động cơ quan nhà nước có TTHC công ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ (theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg). Đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn cách giải quyết vấn đề này? Có chế tài xử lý vi phạm không và được quy định ở điều khoản nào?
- Trong thời gian qua, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Nhưng hiện tại chỉ có 13 đơn vị đã được công bố TTHC thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Đối với các TTHC ở cấp huyện, cấp xã hầu hết chưa đăng ký thực hiện hoặc có văn bản không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đề nghị Bộ có văn bản gửi UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cấp huyện, xã thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày càng đạt hiệu quả.
- Theo khoản 2 Điều 32 Luật bưu chính, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và Quyết định 41/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do VNPost thực hiện. Các doanh nghiệp bưu chính khác đã ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận với các Cơ quan nhà nước về nội dung này trước ngày ban hành Quyết định số 45 thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng hoặc thỏa thuận đã ký kết. Như vậy, việc các cơ quan nhà nước ký hợp đồng với các doanh nghiệp khác ngoài VNPost sau khi Quyết định 45/2016/QĐ-TTg đã ban hành để sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính là chưa thực hiện đúng các quy định này.
 
 
 
 
 
 
- Trong thời gian qua, Bộ TTTT và VNPost đã có nhiều văn bản gửi các Bộ ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đôn đốc việc triển khai QĐ số 45, cụ thể:
1. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 1791/BTTTT-BC ngày 24/5/2017 gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW trong đó đề nghị các đơn vị sớm công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ BCCI theo quy định.
2. Ngày 06/6/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 256/TB-VPCP của Phó Thủ tướng TT CP tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 trong đó yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, hoàn thành việc công bố công khai trước ngày 31/7/2017 trên trang thông tin điện tử của cơ quan danh mục TTHC được thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ BCCI.
3. Ngày 08/2/2018, VPCP có CV số 1245/VPCP-KSTT v/v thực hiện QĐ 45, theo đó yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ và trong quý I/2018 hoàn thành chuẩn hóa và cập nhật, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; chi tiết mức phí và lệ phí cho từng thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích….
 
2
Cà Mau
Vướng mắc:
- Một số ngành, lĩnh vực rất ít TTHC có thực hiện qua dịch vụ BCCI như: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý Khu kinh tế, Lao động – Thương binh và Xã hội…
 
 
 
 
- Một số TTHC thành phần hồ sơ phức tạp, đòi hỏi người có chuyên môn để kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; nên khó thực hiện qua dịch vụ BCCI.
- Giá cước nhận gửi hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ BCCI tương đối cao so với dịch vụ bưu chính thông thường tại Cà Mau.
 
 
 
 
 
 
 
Hiện nay, nhiều cơ quan cũng như người dân còn có tâm lý khi gửi các văn bản, giấy tờ quan trọng (như giấy tờ liên quan đến nhà đất, bằng lái xe...) rất e ngại các giấy tờ này bị mất mát, hư hỏng. Do vậy, đề nghị các Sở TTTT chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố trong việc tuyên truyền dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ để cơ quan, tổ chức, cá nhân thấy được tính ưu việt của dịch vụ, qua đó thay đổi thói quen, nhận thức; tăng cường sử dụng dịch vụ của Bưu điện.
- Đa số các TTHC chỉ kiểm tra danh mục thành phần hồ sơ theo quy định. Một số TTHC phức tạp có thể đào tạo, tập huấn thêm cho nhân viên bưu điện.
- Giá cước được ban hành trên cơ sở đáp ứng quy định về mức cước tối đa của Thông tư 22 của BTTTT và đã được sự đồng thuận của Bộ Tài chính. Cước dịch vụ bưu chính thông thường chỉ gồm khâu chuyển phát, còn cước dịch vụ này bao gồm cả công đoạn tra cứu thông tin TTHC, kiểm tra, hướng dẫn cho người dân tại khâu tiếp nhận và phải kiểm tra đối chiếu chi tiết hồ sơ với cơ quan hành chính lúc nộp HS nên mất nhiều thời gian công sức hơn. Hồ sơ, kết quả là các giấy tờ quan trọng nên việc khai thác cũng được ưu tiên hơn.
3
Bà Rịa-VT
- Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, đồng bộ và có hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
 
- Sớm nghiên cứu, triển khai việc kết nối mạng thông tin liên lạc với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để phối hợp trong việc nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
- Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch truyền thông triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích kèm theo Quyết định số 13/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2018 trong đó bao gồm việc truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống thông tin cơ sở,…nhằm tất cả các tổ chức, cá nhân đều biết đến dịch vụ.
- Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai kết nối thí điểm mạng thành công hệ thống thông tin hệ thống thông tin của thành phố Hải Phòng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với hệ thống của VNPost theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT. Trong thời gian tới hệ thống thông tin của VNPost sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở/Ngành/UBND các cấp trên địa bàn để thực hiện việc truyền thông bằng nhiều hình thức và kết nối hệ thống với cơ quan hành chính trên địa bàn và đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn đã công bố, tuân thủ theo quy định của Thông tư 17.
4
Gia Lai/Kon Tum
- Bộ chỉ đạo Cục Tin học hóa sớm ban hành văn bản hướng dẫn về kết nổi hệ thống thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đế mang lại hiệu quả cao hơn trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Gia Lai)
- Chỉ đạo Cục tin học hóa có văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung kết nối thông tin theo nhiệm vụ được giao tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT (Kon Tum)
Cục Tin học hóa đã có văn bản số 13/THH-HTTT ngày 16/1/2018 gửi Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cử cán bộ đầu mối để phối hợp triển khai kết nối mạng thông tin phục vụ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Thông qua thông tin cán bộ đầu mối và gửi hướng dẫn cụ thể về nội dung kết nối thông tin qua email cho các đầu mối. Cục Tin học hóa sẽ hướng dẫn cụ thể các địa Phương tổ chức triển khai kết nối mạng thông tin tuân thủ Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT, được hiệu quả, phù hợp với thực tế từng địa phương.
5
Bạc Liêu
Các TTHC đăng trên Cơ sở dự liệu quốc gia về TTHC của Trung ương, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đảm bảo tính thống nhất, đồng thời gở bỏ các TTHC đã bị bãi bỏ hoặc thay thế đã đăng trên Cổng trước đó để cho công chức, viên chức, nhân viên bưu điện và người dân dễ dàng tra cứu thực hiện.
Cơ sở dự liệu quốc gia về TTHC do Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) quản lý và cập nhâp thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật quy định về thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân và tổ chức được thiết lập trên cơ sở các Quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc thủ tục giải quyết công việc của 24 bộ, ngành và 63 địa phương.
 Bộ TT&TT sẽ có ý kiến với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
6
Cà Mau
- Việc nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh được thực hiện bởi Chi nhánh Bưu chính Viettel Cà Mau nên Bưu điện tỉnh Cà Mau gặp khó khăn trong triển khai thực hiện.
- Theo Điều 1 Quyết định 45, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và qua dịch vụ bưu chính công ích, trừ trường hợp TTHC yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền, phải có mặt trực tiếp để giải quyết hoặc tổ chức, cá nhân lựa chọn doanh nghiệp bưu chính không phải là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ để chuyển phát đến cơ quan nhà nước giải quyết TTHC. Như vậy, với các quy định hiện hành (Quyết định 41 và Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ) thì VNPost là đơn vị duy nhất cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Do vậy, việc nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tỉnh Cà Mau là chưa thực hiện đúng Quyết định số 45.
7
Bến Tre
- Bưu điện cần đẩy mạnh tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tới tổ chức, cá nhân.
- Các sở, ngành cần rà soát danh mục thủ tục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI.
- Việc chấm điểm cải cách hành chính theo chỉ số của Bộ Nội vụ đối với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết TTHC không thực hiện được vì dịch vụ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Cần điều chỉnh, tính toán lại.
- Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch truyền thông triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích kèm theo Quyết định số 13/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2018 trong đó bao gồm việc truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống thông tin cơ sở,…nhằm tất cả các tổ chức, cá nhân đều biết đến dịch vụ.
- Bộ TT&TT sẽ xem xét, có ý kiến với Bộ Nội vụ để điều chỉnh tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính đối với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết TTHC sát thực, hiệu quả hơn.
8
An Giang
- Quy chuẩn của ĐBĐ-VHX phải phù hợp quy định của văn phòng một cửa khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết TTHC.
- Cần xây dựng hình ảnh cán bộ trực tiếp làm dịch vụ công.
- Công nhận việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích là dịch vụ công mức 3.
- Bộ TT&TT cần phối hợp với Bộ TN&MT để thống nhất chỉ đạo các thủ tục về đất đai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà.
- Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của các VB QPPL liên quan. Bộ TT&TT sẽ có chỉ đạo, giám sát việc thực hiện cung ứng dịch vụ của VNPost đảm bảo tuân thủ quy chuẩn của văn phòng 1 cửa và các quy định khác.
- Căn cứ các tiêu chuẩn đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, Bộ TT&TT sẽ xem xét mức độ phù hợp để Công nhận việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích là dịch vụ công mức 3 theo quy định.
- Bộ TT&TT sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để thức đẩy việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
9
Thừa Thiên Huế
Nâng cấp lại hệ thống ĐBĐ-VHX: diện tích, trang thiết bị, máy móc để đảm bảo thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết TTHC
VNPost đã có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hệ thống Điểm BĐ-VHX nói riêng và các điểm phục vụ bưu chính nói chung để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định

 

Lượt truy cập: 71543

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)