Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

AN TOÀN THÔNG TIN

Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

26/09/2022 01:19 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1762/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.


20220930-ta56.jpeg

Quyết định được ban hành nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mang đến năm 2025, tầm nhìn 2030; xác định nhiệm vụ, giao cho các đơn vị cụ thể; thực hiện tốt vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong chủ trì, hướng dẫn, điều phối triển khai Chiến lược nhằm nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng quốc gia, hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin mạng.

Đồng thời, bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp liên quan được giao tại Chiến lược; xác định rõ các công việc, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, lộ trình thực hiện đảm bảo tính khả thi; phân công trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, Cục An toàn thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thống nhất nhận thức từ Trung ương tới địa phương về bảo đảm an toàn, an ninh mạng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó, Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng Quốc gia điều phối chung sự phối hợp giữa 4 lực lượng (các Bộ: Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương); phát huy sự tham gia có hiệu quả của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ động ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng; phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tối thiểu 1 năm/lần tổ chức diễn tập, hướng dẫn, kiểm tra, ứng phó và ứng cứu sự cố an toàn, an ninh mạng...

Cục An toàn thông tin cũng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập hồ sơ đề nghị đưa các hệ thống thông tin trọng yếu, phù hợp với quy định của pháp luật vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; giám sát, cảnh báo sớm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho quá trình triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; xây dựng chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là dữ liệu quan trong quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao...

Quyết định cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam; doanh nghiệp hạ tầng số; doanh nghiệp chủ quản nền tảng số, chủ quản hệ thống thông tin; doanh nghiệp an toàn thông tin mạng; hỗ trợ các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin/an toàn thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng

Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/9/2022./.

Thảo Anh

Lượt truy cập: 1446

Từ khóa: an ninh mạng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)