Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 27/02/2024

AN TOÀN THÔNG TIN

Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm bảo mật và an toàn thông tin cho Kiểm toán Nhà nước

01/06/2022 10:15 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Ban Cơ yếu Chính phủ trong công tác bảo mật, an toàn thông tin của Kiểm toán Nhà nước đã được diễn ra tại Hà Nội.


h42.png

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Cùng dự buổi Lễ, về phía Kiểm toán Nhà nước có Phó Tổng Kiểm toán Đặng Thế Vinh, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước. Về phía Ban Cơ yếu Chính phủ có các Phó Trưởng ban: Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Đại tá Nguyễn Đăng Lực, cùng đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban.
 
Tại Lễ ký kết, đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam; giới thiệu quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Cơ yếu Việt Nam với các thành tựu đã đạt được và các phần thưởng cao quý đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng.
 
Để nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Cơ yếu của Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng chí Vũ Ngọc Thiềm cho rằng việc ký kết Quy chế phối hợp với Kiểm toán Nhà nước là rất cần thiết để có sự thống nhất, hiệu quả trong công tác bảo mật, xác thực và an toàn thông tin của Kiểm toán Nhà nước; Góp phần tích cực trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Kiểm toán Nhà nước; Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao; Tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin của Kiểm toán Nhà nước
 
Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá cao sự phát triển và những thành tựu to lớn mà Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đã đạt được trong những năm vừa qua. Đặc biệt là những mốc son lịch sử trong chặng đường 76 năm cống hiến thầm lặng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như thực hiện nhiệm vụ trong tình hình hiện nay của lực lượng Cơ yếu.
 
Đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước mong muốn sau khi ký kết Quy chế phối hợp, hai bên sẽ phối hợp cụ thể, thiết thực, xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên, triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp một cách thống nhất, thường xuyên, chất lượng và hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.
 
Theo Quy chế, trong thời gian tới, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ phối hợp với Kiểm toán Nhà nước trong công tác xây dựng các chủ trương, định hướng, kế hoạch, công nghệ, chương trình công tác phù hợp với nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên trong việc tư vấn, hỗ trợ và triển khai các giải pháp, sản phẩm mật mã của ngành Cơ yếu để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước theo quy định của Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin trong các hệ thống của Kiểm toán Nhà nước.
 
Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước xây dựng và hoàn thiện chính sách về bảo mật, an toàn thông tin tại Kiểm toán Nhà nước; Khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng bảo mật, an toàn thông tin đối với các hệ thống mạng, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng của Kiểm toán Nhà nước; Đề xuất phương án bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng và các yêu cầu bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin trong tình hình mới.
 
Đồng thời, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ triển khai các giải pháp, sản phẩm mật mã của ngành Cơ yếu để bảo mật thông tin bí mật nhà nước của Kiểm toán nhà nước và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước như: Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, triển khai thiết bị an toàn, phần mềm mã hóa/giải mã....
 
Ban Cơ yếu Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ Kiểm toán nhà nước trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin của Kiểm toán nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực chuyên sâu liên quan đến công tác triển khai các giải pháp, sản phẩm mật mã của ngành Cơ yếu để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin; Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo mật và an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT; tham gia nghiên cứu khoa học, tư vấn, cung cấp và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về cách thức tổ chức, kỹ năng quản lý, tài liệu và triển khai, giải pháp, sản phẩm mật mã đảm bảo khả thi, hiệu quả.
 
Trung tâm Tin học, Kiểm toán nhà nước và Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ là hai cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo hai bên trong công tác thực hiện bảo mật, xác thực và an toàn thông tin của Kiểm toán nhà nước.

 

Theo antoanthongtin.vn

Lượt truy cập: 787

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)