Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

AN TOÀN THÔNG TIN

Sở Tư pháp Bình Định lập kế hoạch phổ biến kiến thức an toàn thông tin

15/12/2021 19:12 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Với kế hoạch giai đoạn 2021-2025, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tỉnh Bình Định sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, nhận thức và các kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng Internet, mạng xã hội.


 Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 47, về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 của Sở. Kế hoạch được ban hành trong bối cảnh cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin tại Sở Tư pháp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Theo trang stp.binhdinh.gov.vn đăng tải, mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

20211220-pg14.jpg

Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tỉnh Bình Định sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, nhận thức và các kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, các hoạt động chuyển đổi số.

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định sẽ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho công chức, viên chức, người lao động; phát triển đội ngũ nhân lực về an toàn thông tin để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị.

Giai đoạn 2021-2025, Sở Tư pháp tỉnh đặt mục tiêu 100% các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách hiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

100% công chức, viên chức, người lao động trong Sở Tư pháp tỉnh sẽ được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tin, và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về an toàn thông tin.

Thêm vào đó, 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị Sở Tư pháp tỉnh sẽ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan; ý thức được hậu quả cũng như trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin.

theo ictnews.vietnamnet.vn

Lượt truy cập: 846

Từ khóa: Sở Tư pháp Bình Định, kế hoạch phổ biến kiến thức an toàn thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)