Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 05/10/2023

AN TOÀN THÔNG TIN

Hàng loạt quy chế, kế hoạch an toàn thông tin ra mắt ở Bình Định

12/12/2021 19:02 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Hoạt động an toàn thông tin mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả, đó là một phần nội dung trong các bản quy chế, kế hoạch mới ban hành ở Bình Định.


 Mới đây, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 22 kèm theo Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quy chế gồm 4 Chương, 23 Điều.

Về nguyên tắc, Quy chế quy định một số điều gồm hoạt động an toàn thông tin mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

20211213-pg7.jpg

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân không được xâm phạm an toàn thông tin mạng của tổ chức, cá nhân khác; việc xử lý sự cố an toàn thông tin mạng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, không xâm phạm đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân, thông tin riêng của tổ chức.

Hoạt động an toàn thông tin mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả. Căn cứ Quy chế này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của mình.

Quyết định trên thay thế Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Bình Định.

Gần đây, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Bình Định cũng đã ban hành Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của Sở.

Trong khi đó Sở Tư pháp tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 47, về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 của Sở. Kế hoạch được ban hành trong bối cảnh cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin tại Sở Tư pháp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Ngoài ra UBND tỉnh Bình Định cũng đã ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bản Quy chế này quy định khá chi tiết về đảm ảo an toàn dữ liệu khi kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu.

theo ictnews.vietnamnet.vn

Lượt truy cập: 914

Từ khóa: quy chế, kế hoạch an toàn thông tin, Bình Định

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)