Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

AN TOÀN THÔNG TIN

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế quy định chặt chẽ về an toàn thông tin

10/12/2021 19:12 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Theo quy định, các đơn vị thuộc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế có trách nhiệm bố trí nhân sự chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.


 Ngày 30/11/2021, Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 4546 về Quy định bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của Sở. Theo đó, Sở Xây dựng nêu nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin là yêu cầu bắt buộc, thường xuyên, liên tục, có tính xuyên suốt.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của đơn vị mình; bố trí nhân sự chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, từng bộ phận, cá nhân trong đơn vị đối với công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

20211210-pg9.jpg

Bên cạnh đó, công chức, viên chức và người lao động trong các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong phạm vi xử lý công việc của mình theo quy định của Nhà nước và của Sở.

Thông tin mật, thông tin thuộc Danh mục bí mật nhà nước ngành Xây dựng phải được bảo vệ theo quy định của Nhà nước, quy định của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và các nội dung tương ứng trong quy định này.

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa có Quyết định 159, ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực CNTT trong hoạt động của Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế. Việc áp dụng Quy chế này nhằm giảm thiểu được các nguy cơ gây mất an toàn thông tin và đảm bảo an ninh thông tin trong quá trình ứng dụng CNTT.

Về nguyên tắc chung, các hoạt động ứng dụng CNTT phải tuân thủ theo nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin được quy định tại Quyết định 2072 năm 2014 của UBND tỉnh, quy định về việc đảm bảo an toàn,an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

theo ictnews.vietnamnet.vn

Lượt truy cập: 952

Từ khóa: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế, an toàn thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)