Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

AN TOÀN THÔNG TIN

Ninh Thuận đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ an ninh mạng

14/11/2021 19:12 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Trong bản kế hoạch định hướng đến 2030, Ninh Thuận đề ra mục tiêu xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

 

 

 Ngày 11/11/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 4108/KH-UBND, triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Bản kế hoạch bao gồm nội dung bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

20211207-pg12.jpg

Theo đó, Ninh Thuận sẽ xây dựng và triển khai hệ thống xác định, phát hiện thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng và phối hợp xử lý, gỡ bỏ kịp thời; đồng thời chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và nền tảng số trong công tác bảo đảm an toàn thông tin.

Một giải pháp khác được đề ra là xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng.Ngày 11/11/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 4108/KH-UBND, triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Bản kế hoạch bao gồm nội dung bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Theo đó, Ninh Thuận sẽ xây dựng và triển khai hệ thống xác định, phát hiện thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng và phối hợp xử lý, gỡ bỏ kịp thời; đồng thời chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và nền tảng số trong công tác bảo đảm an toàn thông tin.

Một giải pháp khác được đề ra là xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Trong năm 2020, Ninh Thuận cũng có những hoạt động quan trọng về an toàn, an ninh mạng. Ngày 23/10, UBND tỉnh Ninh thuận tổ chức Lễ khai trương thí điểm Trung tâm Giám sát an toàn, thông tin mạng và điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

Hiện tỉnh Ninh Thuận đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tại các đơn vị theo mô hình 4 lớp. Ngày 1/9, Sở TT&TT Ninh Thuận đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an toàn thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) trực thuộc Cục An toàn thông tin.

Trong năm 2020, Ninh Thuận cũng có những hoạt động quan trọng về an toàn, an ninh mạng. Ngày 23/10, UBND tỉnh Ninh thuận tổ chức Lễ khai trương thí điểm Trung tâm Giám sát an toàn, thông tin mạng và điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

Hiện tỉnh Ninh Thuận đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tại các đơn vị theo mô hình 4 lớp. Ngày 1/9, Sở TT&TT Ninh Thuận đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an toàn thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) trực thuộc Cục An toàn thông tin.

theo ictnews.vietnamnet.vn

Lượt truy cập: 833

Từ khóa: Ninh Thuận, hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ an ninh mạng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)