Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 01/10/2023

AN TOÀN THÔNG TIN

80% hệ thống thông tin dùng chung của Tuyên Quang được bảo vệ 4 lớp

05/12/2021 21:06 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Tuyên Quang đang hướng đến các mục tiêu cụ thể về an toàn thông tin mạng, như 80% các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được giám sát và bảo vệ theo mô hình 4 lớp.


 UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 204 về việc phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Theo đó trong năm tới, Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

20211206-pg5.jpg

Tuyên Quang hướng đến hoàn thành các mục tiêu cụ thể, bao gồm cả an toàn thông tin mạng. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, tỉnh đặt mục tối thiểu 70% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 80% các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được giám sát và bảo vệ theo mô hình 4 lớp.

Trong năm 2022, tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung triển khai 28 nhiệm vụ, dự án về phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; trong đó có 19 nhiệm vụ, dự án mới và 9 nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp.

Theo báo cáo từ cuối năm 2016 ở Tuyên Quang, có khoảng 90% máy tính trong các cơ quan, đơn vị có cài đặt phần mềm diệt virus; có 20 cơ quan, đơn vị có trang bị hệ thống tường lửa; 7 cơ quan, đơn vị có hệ thống phát hiện và phòng, chống truy cập trái phép; 11 cơ quan, đơn vị có trang bị hệ thống an toàn dữ liệu (tủ/băng đĩa/SAN/NAS).

theo ictnews.vietnamnet.vn

Lượt truy cập: 843

Từ khóa: 80% hệ thống thông tin dùng chung, Tuyên Quang, bảo vệ 4 lớp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)