Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

TIN TỨC

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 13/2018 (từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018)

06/04/2018 09:22 SA Xem cỡ chữ

+ Ngày 29/3/2018, Chính quyền Thành phố New York cho biết sẽ cung cấp các công cụ bảo đảm an toàn thông tin mạng miễn phí cho dân chúng như là một phần trong nỗ lực mới để cải thiện an toàn thông tin mạng cho người dân.

+ Ngày 28/3/2018, Nghị viện Australia thông qua dự luật An toàn của các cơ sở hạ tầng quan trọng 2018. Theo dự luật, các lĩnh vực quan trọng bao gồm: điện, khí đốt, hải cảng .v.v…

+ Trong tuần, Cục ATTT ghi nhận có ít nhất 49 đường dẫn (URL) trên các trang web tại Việt Nam bị tấn công, lợi dụng để thực hiện các hành vi gây mất an toàn thông tin như: phát tán thư rác; tấn công từ chối dịch vụ; cài đặt và phát tán các loại mã độc; lưu trữ các mã khai thác điểm yếu lỗ hổng một cách tự động.

Thông tin chi tiết về tình hình an toàn thông tin trong tuần xem trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

Nguồn: Cục An toàn thông tin

Lượt truy cập: 1331

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)