Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

TIN TỨC

90% đơn vị thuộc Bộ Xây dựng sẽ ứng dụng chữ ký số vào email công vụ

05/07/2017 14:11 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Một mục tiêu cụ thể của Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng năm 2018 là 90% đơn vị thuộc Bộ sẽ ứng dụng chữ ký số vào thư điện tử công vụ.


20170806-n15.jpg

Tiêu chí sử dụng chữ ký số sẽ được Bộ Xây dựng lồng ghép vào bộ tiêu chí đánh giá về cải cách thủ tục hành chính (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng năm 2018 mới được ban hành hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử, từng bước thay thế các giao dịch truyền thống giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Chữ ký số chuyên dùng được ứng dụng hiệu quả vào các hoạt động tác nghiệp hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức mang lại nhiều lợi ích như tăng năng suất xử lý công việc, giảm thiểu thời gian và chi phí dành cho công việc liên quan đến giấy tờ, nâng cao mức độ an toàn bảo mật cho các giao dịch điện tử giữa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên môi trường mạng máy tính.

Đồng thời, kế hoạch cũng nhằm góp phần tăng cường ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường trao đổi văn bản điện tử, giảm trao đổi giấy tờ giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính của cơ quan Bộ, hướng tới Chính phủ điện tử.

Bên cạnh mục tiêu 90% các đơn vị thuộc Bộ ứng dụng chữ ký số vào thư điện tử công vụ, tại Kế hoạch này, Bộ Xây dựng cũng đặt mục tiêu trong năm 2018, 80% văn bản hành chính được luân chuyển giữa các cơ quan nhà nước từ Bộ, đơn vị thuộc Bộ dưới dạng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số; 100% các đơn vị thuộc Bộ có ứng dụng chữ ký số vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 80% các đơn vị thuộc Bộ có ứng dụng chữ ký số vào hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, trong Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ năm 2018, Bộ Xây dựng đã xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp sẽ được tập trung triển khai trong giai đoạn tới.

Theo đó, cùng với việc tuyên truyền về sự cần thiết và tính hiệu quả của ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan Bộ thông qua hình thức lồng ghép nội dung ứng dụng chữ ký số vào các hội thảo chuyên đề về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, Bộ Xây dựng sẽ xây dựng quy chế sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước đối với những nhóm ứng dụng khác nhau; lồng ghép nội dung quy định về chữ ký số trong những quy chế vận hành, duy trì, hoạt động của các hệ thống thông tin có tích hợp ứng dụng chữ ký số.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách CNTT của Bộ; đảm bảo công tác tham mưu, hỗ trợ triển khai kế hoạch; xây dựng cơ chế phối hợp giám sát liên ngành giữa Trung tâm thông tin và Văn phòng Bộ nhằm đảm bảo việc thực hiện đồng bộ nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong cơ quan Bộ và nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời lồng ghép tiêu chí sử dụng chữ ký số vào bộ tiêu chí đánh giá về cải cách thủ tục hành chính.

Có thời gian triển khai bắt đầu từ quý I/2018, Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng năm 2018 được giao cho Trung tâm thông tin của Bộ tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Trung tâm thông tin của Bộ Xây dựng cũng là đơn vị được giao tiếp nhận, tổng hợp đề nghị cấp, gia hạn hoặc thu hồi chứng thư số; xét duyệt và lập danh sách thuê bao đề nghị cấp, gia hạn hoặc thu hồi chứng thư số, gửi cơ quan cung cấp, quản lý chứng thực chữ ký số chuyên dùng theo quy định.

Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia - Bộ TT&TT cho biết, theo số liệu của Ban Cơ yếu Chính phủ, đến cuối năm 2015, Ban đã cấp phát 39.609 chữ ký số, thu hồi 1.567 chữ ký số và có 38.042 chữ ký số đang sử dụng cho các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị gồm 25 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Đảng và 52 tỉnh, thành phố, trong đó có Bộ Xây dựng.

Tình hình ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ được đánh giá đã có sự tiến triển nhanh chóng trong giai đoạn từ 2009 - 2015. Cụ thể, từ chỗ chỉ có 2/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ ứng dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp (năm 2009), đến năm 2015 đã có 25/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ ứng dụng chữ ký số.

Số liệu thống kê của Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia - Bộ TT&TT cũng cho thấy, riêng 22 bộ, cơ quan ngang bộ, đến hết năm 2015, đã có 19 bộ, cơ quan ngang bộ có ứng dụng chữ ký số phục vụ các hoạt động quản lý, nghiệp vụ trao đổi thông tin trong phạm vi nội bộ, chiếm trên 86,3%. Không chỉ ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động nghiệp vụ, quản lý nội bộ (ký email, ký các văn bản ban hành nội bộ trong các đơn vị thuộc Bộ, kê khai thuế, kê khai bảo hiểm xã hội, kê khai hải quan điện tử…), các bộ, cơ quan ngang bộ thời gian qua cũng đã tăng cường ứng dụng chữ ký số trong các dịch vụ công trực tuyến nhằm xác thực người sử dụng.

 

M.T

ictnews.vn

Lượt truy cập: 1522

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)