Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 03/06/2023

Văn bản QPPL : 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC

Số hiệu 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày ban hành 10/01/2011
Ngày có hiệu lực 24/02/2011
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
Cơ quan ban hành Liên bộ, Ngành
Người ký duyệt Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trương Chí Trung - Thứ trưởng Bộ Tài chính
Văn bản liên quan 187/2007/NÐ-CP
30/2004/QH11
Download

04_2011_TTLT-BTTTT-BTC_11212337.pdf

04-2011-TTLT-BTTTT-BTC.doc

04-2011-TTLT-BTTTT-BTC.odt

04-2011-TTLT-BTTTT-BTC.zip

Chi tiết văn bản