Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

Văn bản QPPL : 67/2006/QH11

Số hiệu 67/2006/QH11
Trích yếu nội dung Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
Ngày ban hành 12/07/2006
Ngày có hiệu lực 01/01/2007
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt
Văn bản liên quan
Download

20734118.doc

Chi tiết văn bản