Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

Văn bản CĐĐH: 637/QĐ-BTTTT

Số hiệu 637/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020
Ngày ban hành 03/05/2018
Ngày có hiệu lực 03/05/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QĐ637.pdf

Chi tiết văn bản