Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 05/06/2023

Văn bản QPPL : 46/2017/TT-BTTTT

Số hiệu 46/2017/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày có hiệu lực 15/02/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú 1. Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực: - khoản 2, 3 Điều 3 - khoản 2, 3 Điều 4 - khoản 2, 3 Điều 5 - khoản 2, 3 Điều 6 - khoản 2, 3 Điều 7 - khoản 2, 3 Điều 8 - khoản 2, 3 Điều 9 - khoản 2, 3 Điều 10 - khoản 2, 3 Điều 11 - khoản 2, 3 Điều 12 - khoản 2, 3 Điều 13 - khoản 2, 3 Điều 14 - khoản 2, 3 Điều 15 - khoản 2, 3 Điều 16 - khoản 2, 3 Điều 17 - khoản 2, 3 Điều 18 2. Lý do hết hiệu lực: Được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 46/2017/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

TT46-2017.pdf

Chi tiết văn bản