Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/07/2020

Văn bản QPPL : 14/2017/TT-BTTTT

Số hiệu 14/2017/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 15/08/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 18/2011/TT-BTTTT
Download

TT-14-2017.signed.pdf

Chi tiết văn bản