Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Văn bản CĐĐH: 541/QĐ-BTTTT

Số hiệu 541/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia
Ngày ban hành 07/04/2016
Ngày có hiệu lực 07/04/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Thay thế Quyết định số 1190/QĐ-BTTTT ngày 03/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

VB6-541-QD-2016-BTTTT-KientoanLan2-BanCongtacIPv6Quocgia.pdf

Chi tiết văn bản