Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

Văn bản QPPL : 12/2013/TT-BTTTT

Số hiệu 12/2013/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
Ngày ban hành 13/05/2013
Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú + Văn bản hết hiệu lực một phần: Các Điều 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 + Lý do hết hiệu lực: Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Viễn thông + Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
Văn bản liên quan 81/2016/NĐ-CP
Download

12A-Mang-Bo cap.docx

12B-Mang-Cuc cap.docx

12C-Dich vu-Bo cap.docx

12C-Dich vu-Bo cap.signed.pdf

12D-Dich vu-Cuc cap.docx

12D-Dich vu-Cuc cap.signed.pdf

Thong tu cap phep kinh doanh dich vu vien thong 13052013.docx

Thong tu cap phep kinh doanh dich vu vien thong 13052013.signed.pdf

Chi tiết văn bản