Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/05/2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành các quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

15/07/2019 09:57 SA Xem cỡ chữ

Xem nội dung chi tiết kết luận thanh tra tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 90

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)