Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/08/2020

TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Các hình thức kiểm tra

30/11/2017 09:50 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.4.LQ.36. Các hình thức kiểm tra
1. Kiểm tra định kỳ được thực hiện theo chương trình, kế hoạch kiểm tra đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 của Luật này phê duyệt.
2. Kiểm tra đột xuất được thực hiện khi giải quyết nhiễu có hại hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện.

 

Lượt truy cập: 1227

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)